Διαχείριση Αποτελεσματικής Πιστωτικής Πολιτικής και Μέθοδοι Είσπραξης Οφειλών

Description

Στόχοι Σεμιναρίου

 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να περιγράφουν τι είναι πιστωτική πολιτική και πως εφαρμόζεται
 • Να κατατάσσουν το πιστωτικό όριο των πελατών με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και εμπορικά στοιχεία
 • Να περιγράφουν τους κανόνες είσπραξης και να τους εκτελούν
 • Να κατονομάζουν και να επιδεικνύουν τα βασικά πρότυπα δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική είσπραξη των οφειλών
 • Να αιτιολογούν τι σημαίνει να είναι αποτελεσματικοί στην είσπραξη των οφειλών.
 • Να αιτιολογούν το αποτέλεσμα για τον πελάτη και την επιχείρηση των πωλήσεων που δεν εισπράχθηκαν
 • Να υπερασπίζονται την σημασία της Πιστωτικής Πολιτικής για την επιχείρηση ειδικά σε περίοδο κρίσης ή απότομης ανάπτυξης
 • Να υπερασπίζονται το κόστος της έλλειψης/απουσίας ολοκληρωμένης πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους και Μέλη τμήματος Πιστωτικού ελέγχου που ασχολούνται με τη διαχείριση της πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών και την είσπραξη Οφειλών,
 • Οικονομικοί Διευθυντές, και Λειτουργοί Λογιστηρίου,
 • Διευθυντές Πωλήσεων και Υπεύθυνοι Πωλήσεων.
 • Εισπράκτορες,
 • Τραπεζικοί Λειτουργοί,
 • Λειτουργός Είσπραξης Φόρων,
 • Λειτουργοί εξυπηρέτησης πελατών
 • Εργαζόμενοι ως Διαμεσολαβητές

*Η πλήρης συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να εγκριθεί για έως και με 11,5 πιστωτικές μονάδες CPD που επαληθεύονται απευθείας από το αρμόδιο Επαγγελματικό Οργανισμό/Σύνδεσμο. 

**Για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύνδεσμο το σεμινάριο αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά ως Μη Πιστοποιημένες Μονάδες. 

 

*Group rates available.  **Early Bird discount may apply.

 

This course can be offered inhouse, customised to your business needs.

*Infocredit Professional Education division (IPE)  holds the right to postpone or cancell any seminar within a logical time frame near to the start date of the seminar, in the case whereas no adequate number of participants is registered i .e. less than 6 persons and/or in the case that out of the list of registered people are not included at least 4 employed people  ( as per HRDA guidelines). You can access  HRDA guidelines by clicking the link 

Topics

A) The cost of providing "free credit"
B) Examples
C) How does credit affect profit
D) The impact of bad debts on sales

A) Which departments are involved in providing credit
B) Credit Control department vs. Sales department

A) The parties involved in the debt recovery process
B) The four main categories of debtors
C) Possible debtor responses
D) Possible ways debtors use to avoid paying debts
E) Factors influencing collection
F) Debt collection process
G) Negotiation techniques

A) Types of companies
B) Factors affecting the transactional behaviour of companies
C) Bankruptcy of natural/legal entities

A) The credit risk assessment process
B) Recommended customer assessment procedures
C) Opening a new customer account

A) The role of information providers
B) The role of factoring companies
C) The role of credit insurance companies

Summary

Course dates

Nov 17 - Nov 18, 2021

Class hours

Day1 09:00 - 15:00 & Day 2: 09:00 -14:30

Subsidy

HRDA Approved

Training certificate

Infocredit Professional Education (IPE)

Method of instruction

online

Language

Greek

Educational material

digital

Laptop

required

Payment

online

Course Instructors

Nicos Ioannou
General Manager at Infocredit Group, Professional Member of CICM and CSA, Certified Mediator and HRDA-approved Trainer

read more

We Are Here to Help