ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ&ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Description

Στόχοι Σεμιναρίου

 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να περιγράφουν τι είναι πιστωτική πολιτική και πως εφαρμόζεται
 • Να κατατάσσουν το πιστωτικό όριο των πελατών με βάση ποιοτικά, ποσοτικά και εμπορικά στοιχεία
 • Να περιγράφουν τους κανόνες είσπραξης και να τους εκτελούν
 • Να κατονομάζουν και να επιδεικνύουν τα βασικά πρότυπα δεξιοτήτων που απαιτούνται για αποτελεσματική είσπραξη των οφειλών
 • Να αιτιολογούν τι σημαίνει να είναι αποτελεσματικοί στην είσπραξη των οφειλών.
 • Να αιτιολογούν το αποτέλεσμα για τον πελάτη και την επιχείρηση των πωλήσεων που δεν εισπράχθηκαν
 • Να υπερασπίζονται την σημασία της Πιστωτικής Πολιτικής για την επιχείρηση ειδικά σε περίοδο κρίσης ή απότομης ανάπτυξης
 • Να υπερασπίζονται το κόστος της έλλειψης/απουσίας ολοκληρωμένης πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους και Μέλη τμήματος Πιστωτικού ελέγχου που ασχολούνται με τη διαχείριση της πιστωτικής πολιτικής των εταιρειών και την είσπραξη Οφειλών,
 • Οικονομικοί Διευθυντές, και Λειτουργοί Λογιστηρίου,
 • Διευθυντές Πωλήσεων και Υπεύθυνοι Πωλήσεων.
 • Εισπράκτορες,
 • Τραπεζικοί Λειτουργοί,
 • Λειτουργός Είσπραξης Φόρων,
 • Λειτουργοί εξυπηρέτησης πελατών
 • Εργαζόμενοι ως Διαμεσολαβητές

*Η πλήρης συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να εγκριθεί για έως και με 11,5 πιστωτικές μονάδες CPD που επαληθεύονται απευθείας από το αρμόδιο Επαγγελματικό Οργανισμό/Σύνδεσμο. 

**Για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύνδεσμο το σεμινάριο αποτελεί μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά ως Μη Πιστοποιημένες Μονάδες. 

 

*Group rates available.  **Early Bird discount may apply.

 

This course can be offered inhouse, customised to your business needs.

*Infocredit Professional Education division (IPE)  holds the right to postpone or cancell any seminar within a logical time frame near to the start date of the seminar, in the case whereas no adequate number of participants is registered i .e. less than 6 persons and/or in the case that out of the list of registered people are not included at least 4 employed people  ( as per HRDA guidelines). You can access  HRDA guidelines by clicking the link 

Summary

Region

Nicosia

Course dates

Dec 13 - Dec 14, 2022

Class hours

Day1 08:30 - 14:55 & Day 2: 08:30 -14:55

Subsidy

HRDA Approved

Training certificate

Infocredit Professional Education (IPE)

Level

1

Method of instruction

classroom

Language

Greek

Educational material

printed

Laptop

not required

Course Instructors

Nicos Ioannou
Business Development Director at Infocredit Group, Professional Member of CICM and CSA, Certified Mediator and HRDA-approved Trainer

read more

Course Locations

Locations:

 • Akamantis Business Center

For more info call us on:

+357 22398000

)

Quick and Easy Registration

For Companies and Unemployed Individuals, the prices shown below are after the deduction of the HRDA subsidy.

More information is provided during the registration process, including the HRDA Terms and Conditions for eligibility.

VAT (19%) is included on the prices below.

 

Unemployed (CY)

357.00

Payment: JCC

Discount Policies
Participants
1st - 8th -100.00% 0.00€

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
8 seats remaining
International and non- HRDA eligible

357.00

Payment: JCC

Discount Policies
Participants
1st - 10th -10.00% 321.30€

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
10 seats remaining
Company (CY)

357.00

Payment: JCC

Discount Policies
Participants
1st - 2nd -0.00% 219.00€

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
23 seats remaining

Need help to register? Please call us at +357 22398000

We Are Here to Help