ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - TEAM BUILDING

Description

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι, να αποκτήσουν την ικανότητα να οργανώνουν παραγωγικές ομάδες αξιοποιώντας το μέγιστο των ικανοτήτων του κάθε μέλους της ομάδας.

 • Να ενθαρρύνουν τα άλλα μέλη της να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στους στόχους της ομάδας.
 • Να αποδέχονται τους στόχους της ομάδας σαν δικούς τους προσωπικούς στόχους.
 • Να δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας εντός της ομάδας

Στόχοι Κατάρτισης.

Με το πέρας του διδακτικού προγράμματος αναμένεται οι καταρτιζόμενοι είναι ικανοί να

 1. Διατυπώνουν τις αρχές λειτουργίας μιας παραγωγικής ομάδας 

 2. Προσδιορίζουν τη θέση τους μέσα στην ομάδα σε σχέση με τα άλλα μέλη 

 3. Διατυπώνουν οδηγίες με τρόπο που να προκαλεί παραγωγική διάθεση από τα άλλα μέλη της ομάδας. 

 4. Χρησιμοποιούν λεκτικό που προκαλεί συνθήκες συνεργασίας
 5. Επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας
 6. Διορθώνουν τη θέση τους σε σχέση με τα άλλα μέλη της ομάδας.
 7. Υιοθετούν στάσεις που προάγουν τη συνεργασία.
 8. Προκαλούν τα άλλα μέλη της ομάδας να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό.
 9. Υποστηρίζουν το έργο της ομάδας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, προϊστάμενους τμημάτων, προσωπικό τμημάτων  και γενικά σε όσους καλούνται να εργαστούν ως ομάδα για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης η ενός τμήματος, ανεξαρτήτως της θέσης τους στην ιεραρχία.

 

Summary

Subsidy

Not subsidised by HRDA

Training certificate

Infocredit Professional Education (IPE)

Level

2

Method of instruction

classroom

Language

Greek

Educational material

digital & printed

Laptop

required

Payment

online

Course Instructors

Nikos Tamasios
TV DIRECTOR

read more

Quick and Easy Registration

For Companies and Unemployed Individuals, the prices shown below are after the deduction of the HRDA subsidy.

More information is provided during the registration process, including the HRDA Terms and Conditions for eligibility.

VAT (19%) is included on the prices below.

 

Unemployed (CY)

178.50

Payment: JCC

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
97 seats remaining
International and non- HRDA eligible

178.50

Payment: JCC

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
97 seats remaining
Company (CY)

178.50

Payment: JCC

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
97 seats remaining

Need help to register? Please call us at +357 22398000

We Are Here to Help