ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ( Free Live Webinar)

Description

Περιγραφή Webinar

Οι Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις («ΜΜΕ») παράγουν το 78% της προστιθέμενης αξίας και εργοδοτούν το 84% των εργαζομένων στην Κύπρο. Για σύγκριση, οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην ΕΕ είναι μόνο 56% και 67%.

Παρόλο ότι οι ΜΜΕ είναι αντικειμενικά η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, αντιμετωπίζουν διαχρονικά  σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα: κατακερματισμός της αγοράς μεταξύ υπεράριθμων ΜΜΕ, ως επί το πλείστον Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων «Micro Enterprises” με κύκλο εργασιών κάτω από €2 εκ., κορεσμός της αγοράς σε πολλούς τομείς, αδυναμία γρήγορης ανάπτυξης, υπερβολική εξάρτηση από Τραπεζικό δανεισμό, μικρή εγχώρια αγορά, προσωποπαγής διεύθυνση, υπερβολική εξάρτηση από τον τομέα των υπηρεσιών και χαμηλή παραγωγικότητα.

Σε όλα αυτά τα «χρόνια» προβλήματα έχει προστεθεί τώρα και η οικονομική κρίση λόγω την πανδημίας, μια κρίση με αντίκτυπο τόσο στην Ζήτηση όσο και στην Προσφορά.  Όπως όλες οι κρίσεις όμως, έτσι και αυτή δημιουργεί ευκαιρίες, ιδιαίτερα όσο αφορά Συγχωνεύσεις & Εξαγορές («Σ&Ε»). 

Το Webinar επικεντρώνεται περισσότερο στη Στρατηγική των Σ&Ε, δηλαδή στην ουσία, παρά σε τεχνικά και διαδικαστικά θέματα, που σε γενικές γραμμές είναι γνωστά.

 

Στόχοι

 • Πως μπορούν οι Σ&Ε να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των Πολύ Μικρών και ΜΜΕ.
 • Κατανόηση των διαφορών μεταξύ Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Καταρτισμός σωστής στρατηγικής Σ&Ε
 • Εφαρμογή στρατηγικής Σ&Ε στην πράξη

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εκτελεστικοί Διευθυντές
 • Ιδρυτές/Ιδιοκτήτες Οικογενειακών Επιχειρήσεων
 • Λογιστές, Νομικοί και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Επενδυτές

 

Θέματα

 • Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η επιδίωξη Εξαγοράς και σε ποιες η Συγχώνευση
 • Σωστά και λανθασμένα κίνητρα για διεξαγωγή Σ&Ε
 • Εξαγορές από τη σκοπιά του Αγοραστή/Επενδυτή
 • Εξαγορές από τη σκοπιά του Πωλητή
 • Συγχωνεύσεις μεταξύ ίσων – σκόπελοι, προκλήσεις και συνταγές για επιτυχία

 

Summary

Class hours

16:00-17:00 (EET)

Training certificate

Infocredit Professional Education (IPE)

Method of instruction

online

Language

Greek

Laptop

required

Course Instructors

Marios Argyris, BSc MBA

read more
)

Quick and Easy Registration

For Companies and Unemployed Individuals, the prices shown below are after the deduction of the HRDA subsidy.

More information is provided during the registration process, including the HRDA Terms and Conditions for eligibility.

VAT (19%) is included on the prices below.

 

Unemployed (CY)

0.00

Payment: JCC

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
100 seats remaining
International and non- HRDA eligible

0.00

Payment: JCC

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
100 seats remaining
Company (CY)

0.00

Payment: JCC

For more information

+357 22398000
info@ipe.com.cy
100 seats remaining

Registration is also available via Telephone +357 22398000

We Are Here to Help